overzicht steunmaatregelen corona update 18/03/2020

Onderstaand kan u een indicatief overzicht terugvinden van de belangrijkste steunmaatregelen inzake de corona crisis. Dit overzicht biedt zeker geen volledigheid maar bevat de volgens ons de belangrijkste maatregelen voor de zelfstandigen. Voor de steunmaatregelen van werkgevers en werknemers verwijzen wij jullie door naar het sociaal secretariaat. 

 1. UITSTEL VAN BETALING SOCIALE BIJDRAGEN 1e en 2e kwartaal 2020

WAT:

Uitstel van betaling sociale bijdragen voor 1 jaar aanvragen bij moeilijkheden door het coronavirus. Dit zonder bijkomende verhogingen. Rechten blijven gevrijwaard.

WIE:

Voor alle zelfstandigen ongeachte de categorie van aansluiting (hoofdberoep en bijberoep)

WELKE KWARTALEN:

 • 1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
 • 2de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021


DEADLINE AANVRAAG:

 • Aanvragen tegen uiterlijk 15/06/2020 voor kwartaal 1
 • Aanvragen tegen uiterlijk 30/06/2020 voor kwartaal 2

OPGELET: Bij domiciliëring moet u dit zelf annuleren anders zal betaling toch doorgaan.

HOE AANRAGEN:

Stuur een e-mail naar uw sociaal verzekeringsfonds met daarin de volgende gegevens:

 • naam en voornaam
 • woonplaats
 • naam en zetel van je bedrijf
 • ondernemingsnummer
 • Sector vermelden

 

 1. VRIJSTELLING OMWILLE VAN ‘TIJDELIJKE FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN’ VOOR DE SOCIALE BIJDRAGEN 1e en 2e KWARTAAL 2020

WIE:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Meewerkende partners


OPMERKING:
WACHT hiermee tot u de betalingsuitnodiging voor het 2e kwartaal ook ontvangen heeft.

WAT:

Vrijgesteld worden tot betaling van de aangevraagde kwartalen. Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (dit is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus, waarbij ze eventueel beslissen dat het wel met pensioenopbouw zou zijn).

HOE AANVRAGEN:

Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en heb je twee opties:

Rechtstreeks indienen bij de overheid of bij uw sociaal verzekeringsfonds.

WANNEER AANVRAGEN:

Wij raden aan om eerst betalingsuitstel aan te vragen. De vrijstelling kan je eventueel nog achterna aanvragen met terugwerkende kracht (lees 1 jaar).

 

 1. OVERBRUGGINGSRECHT

VOOR WIE:

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut.

Helaas vallen alle andere zelfstandigen uit de boot. Mogelijks kan dit nog wijzigen. Zodra er hierover nieuws is, brengen we je zeker op de hoogte.

WANNEER RECHT:

 • Horeca-sector: van zodra sluiting (geen minimumduur) ten gevolge van corona, recht op overbruggingsuitkeringen voor maart en april 2020. Ook van toepassing bij omvorming naar take-away.
 • Andere sectoren: van zodra onderbreking van minstens 7 kalenderdagen ten gevolge van corona, dan recht op overbruggingsuitkeringen voor maart en april 2020.
 • Voorwaarde van loopbaan minstens 4 kwartalen niet van toepassing voor overbruggingsrecht in kader van corona
 • Reeds opgenomen periode van overbruggingsrecht telt in dit geval niet mee.
 • Voor uitkering met gezinslast volstaat een verklaring op eer.
 • Het rva-attest ‘weigering potentieel recht op werkloosheidsuitkeringen' is niet vereist.
 • Vereenvoudigd aanvraagdocument is nog in opmaak.
 • Ook bij vrijwillig kiezen om de activiteiten stop te zetten! 


BEDRAG UITKERING:
 

 • per zeven dagen onderbreking of sluiting heb je recht op een uitkering van 322,92 euro per week (met gezinslast 403,52 euro per week)
 • bij onderbreking van 28 dagen of langer, ontvang je een forfaitaire uitkering van 1.291,69 euro (met gezinslast 1.614,10 euro). 


HOE AANVRAGEN:

Je kan dit aanvragen via uw sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige via een specifiek aanvraagformulier.

 1. VLAAMSE HINDERPREMIE EN SLUITINGSPREMIE

WAT:

Indien je als ondernemer verplicht je zaak moet sluiten omwille van de Corona maatregelen dan heb je recht op een sluiting- of hinderpremie.

Eveneens de restaurants of andere eetgelegenheden die overschakelen op take away (afhaal). Hier vallen ook de frituren onder die hun eetzaal moeten sluiten en waardoor je enkel nog kan uithalen.

De premie is per ondernemer en niet per vestiging. Ben je dus ondernemer met vb. vijf vestigingen, krijg je slechts 1x de Vlaamse hinderpremie. Deze voorwaarde geldt niet voor de horecasector. Wanneer zij meerdere vestigingen hebben, is er een premie per exploitatiezetel, op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdse werknemer (RSZ-ingeschrevene) tewerkgesteld is.

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

Meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie

PREMIE:

 • volledige sluiting:

4.000€ en na 21 dagen 160€/dag

 • weekend sluiting:

       2.000€ en na 21 dagen 160€/dag

HOE AANVRAGEN:

Er kan momenteel nog geen aanvraag ingediend worden.    

Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

Dit kan via volgende link: https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend.

PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer, token of itsme toepassing zodat u kan inloggen.

 

 1. ARBEIDSONGESCHIKTHEID ALS ZELFSTANDIGE

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

UITKERING:

Met gezinslast : 62.08€ per dag

Alleenstaande : 49.68€ per dag

Samenwonende : 38.10€ per dag

HOE AANVRAGEN:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en zo snel mogelijk indienen bij je ziekenfonds. De uitkering wordt pas uitbetaald vanaf de datum waarop de arts dit document heeft ondertekend.

Bij langer dan een kwartaal ziekte, kan u gebruik maken van de procedure inzake gelijkstelling wegens ziekte.

 • 18 mrt, 2020
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.