programmawet begrotingsopmaak 2021

De federale regering heeft eind oktober het ontwerp van nieuwe Programmawet goedgekeurd.

Hierbij een overzicht van enkele interessante fiscale maatregelen.

Een volledig overzicht kan u terugvinden op de website van FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/programmawet

 

VERHOOGDE INVESTERINGSAFTREK

De investeringsaftrek heeft tot doel om kmo’s aan te moedigen om productieve investeringen te doen. De investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarop belastingen moeten worden betaald.

Het bedrag van de aftrek wordt bepaald als een percentage van de investering.
Met de Corona-wet III werd het basistarief voor de investeringsaftrek opgetrokken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020.

Deze maatregel wordt nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.

Dit is van toepassing voor zowel (kleine) vennootschappen als eenmanszaken.

 

BTW 6 % - AFBRAAK EN HEROPBOUW

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied.

Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking.

Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper (domicilie vereist) zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2. Hoe dit laatste precies moet worden berekend, zal zo snel mogelijk worden vastgelegd.

Ook woningen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.

Looptijd van de maatregel: van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

De nieuwe regeling voor afbraak en heropbouw komt bovenop de bestaande regeling voor de 32 centrumsteden. In die centrumsteden kan dan ook van beide regelingen gebruik worden gemaakt tijdens de looptijd van de nieuwe maatregel.

 

BANKREKENINGEN

Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een centrale databank met informatie over bankrekeningnummers en bepaalde financiële contracten die door particulieren en rechtspersonen, al dan niet gevestigd in België, worden gehouden bij Belgische financiële instellingen.

Het CAP, beheerd door de Nationale Bank, wordt nu uitgebreid met de gegevens over het saldo van diezelfde bankrekeningen en contracten.

 

BELASTINGVERMINDERING VOOR KINDEROPVANG

Belastingplichtigen hebben vandaag de mogelijkheid om, via de belastingvermindering voor kinderopvang, de kosten voor die opvang te verlichten. De vermindering bedraagt 45 % en mag niet hoger zijn dan 11,20 euro per oppasdag en per kind. Daarbij mag het kind niet ouder zijn dan 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware handicap). Bovenop die belastingvermindering van 45 % kan nog maximaal 30 % belastingvermindering komen voor alleenstaande ouders (afhankelijk van hun inkomen).

De regering wil voortaan gezinnen nog beter ondersteunen door de kosten van de kinderopvang verder te verlichten. Daarom wordt de belastingvermindering op verschillende punten uitgebreid:

Vanaf het inkomstenjaar 2020:

Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 naar 13 euro.

De leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar worden opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar.

Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.

Vanaf het inkomstenjaar 2021:

Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro wordt verder opgetrokken tot 13,70 euro en zal elk jaar geïndexeerd worden.

 

BELASTINGVRIJE SOM VOOR MANTELZORG

Elke belastingplichtige die een familielid in huis neemt om ervoor te zorgen, zal vanaf het inkomstenjaar 2020 een verhoogde belastingvrije som genieten.

Onder belastingvrije som verstaat men het deel van het inkomen dat niet wordt belast.

Belastingplichtigen kunnen deze bijkomende belastingvrijstelling alleen genieten als het gaat om een hulpbehoevende  (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar.

Om te bepalen of iemand al dan niet hulpbehoevend is, wordt rekening gehouden met zijn graad van zelfredzaamheid. Een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten is hierbij vereist.

  • 07 nov, 2020
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.