Corona compensatiepremie VLAIO

Wat is de corona compensatiepremie?

Deze corona compensatiepremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen.

Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad.

Deze steun kan niet gecumuleerd worden met:

 • de corona hinderpremie
 • achtergestelde leningen in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV
 • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
 • de sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Zelfstandigen en ondernemingen

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 1. Zelfstandige in hoofdberoep
 2. Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 3. Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie)
 4. Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 werkend vennoot (er moet minstens 1 vennoot zijn die effectief werkt in de vennootschap) of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.
  Het sociaal statuut (hoofdberoep of bijberoep) van de bestuurder speelt geen rol.
 5. Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 6. Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 1. holdingvennootschappen;
 2. patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 3. activiteiten van hoofdkantoren;
 4. managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 5. de ondernemingen die verplicht werden te sluiten door de federale maatregelen en bijgevolg aanspraak maken op een corona hinderpremie (dit geldt dus niet voor de zelfstandigen in bijberoep).


Welke activiteit moet mijn onderneming uitoefenen om in aanmerking te komen voor de subsidie?

De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de volgende categorieën:  

Het betreft:

Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen worden getroffen;

Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;

Categorie 3: de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;

Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren.

Categorie 5: Bent u niet actief in één van voormelde sectoren en was u niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt uw onderneming in aanmerking voor steun indien u een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor categorie 1 tem 4 moeten de activiteiten zijn opgenomen in deze lijst van nace-codes.

De ondernemingen van categorie 5 zullen in hun aanvraag extra moeten motiveren dat de omzetdaling het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet gerelateerd is aan de coronacrisis komen niet in aanmerking.

Bedrag van de compensatiepremie

De premie bedraagt 3.000,00 euro voor:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen ) heeft van minstens € 13.993,78
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging of VZW met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.


De premie bedraagt 1.500,00 euro voor:

 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld
 • Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden.
 • Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.Welke omzetdaling moet ik aantonen om  in aanmerking te komen voor de subsidie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen.

De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019.

Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont (voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid) mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie


Uitzondering bewijs omzetdaling

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60% niet aan te tonen, indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de federale maatregelen (deze categorie van zelfstandigen kwamen namelijk niet in aanmerking voor de hinderpremie).

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 30 juni 2020.

Dit kan gebeuren via volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie

Zie ook handleiding: https://www.vlaio.be/nl/media/1343

De omzetdaling van 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer.
Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden.

 

 • 08 mei, 2020
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.