update corona steunmaatregelen

Onderstaand kan u een update terugvinden van enkele interessante steunmaatregelen inzake de corona crisis (indicatief overzicht).

Dit overzicht biedt zeker geen volledigheid maar bevat de volgens ons op vandaag belangrijkste maatregelen voor de zelfstandigen die nog van toepassing zijn.

 

1/ Corona ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De overheid besliste om ondernemers te helpen zodat ze hun zelfstandige activiteit makkelijker kunnen combineren met de opvoeding van hun kinderen. Daarom voert ze voor de maanden mei, juni,
juli, augustus en september 2020 een tijdelijke ouderschapsuitkering in.

Voor wie?

Ouders die hun zelfstandige activiteiten verminderen om te zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar (geboren in 2008 of later). Voed je een kind met een beperking op? Dan geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar en in sommige gevallen helemaal geen leeftijdsbeperking.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

 • de zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige;
 • de zelfstandige in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Zijn beide ouders zelfstandige? Dan komen ze alle twee in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.


Voorwaarden

Om recht te hebben op corona-ouderschapsverlof verklaar je op eer dat je zelfstandige activiteit gedurende minstens één volledige kalendermaand wordt beïnvloed door verlenen van zorgen aan één of meer kinderen.

Je moet met andere woorden je zelfstandige activiteit verminderen. En dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door je zelfstandige activiteit volledig te onderbreken, maar ook bijvoorbeeld door dagelijks een half uur minder te presteren. Het is geen vereiste dat er iedere dag een impact is door de onderbreking. Bovendien wordt er niet gekeken of je inkomsten verminderen of niet.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand.
Heeft je kind een handicap? Dan bedraagt de uitkering vanaf juli 638,69 euro per maand.

Vorm je een eenoudergezin, dan bedraagt de uitkering 875 euro per maand. Vanaf juli stijgt dit bedrag naar 1.050 euro per maand. Om aanspraak te maken op dat hogere bedrag, moet je uitsluitend met één of meerdere kinderen samenwonen, van wie je er ook minstens één fiscaal ten laste hebt.

Let op als je al een andere uitkering krijgt

Het corona-ouderschapsverlof kan je enkel combineren met een pensioen, werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof in werknemersregeling.
Deze uitkering kan je dus niet combineren met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel, zoals het overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient te gebeuren bij uw sociale kas voor zelfstandige (Xerius, Liantis, Partena, Acerta, …).

Deadline aanvraag?

 • Je aanvraag indienen kan tot 30 september 2020 voor de maanden mei en juni 2020.
 • Een aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2020 kan tot en met 31 december 2020.

Het is mogelijk om meteen voor meerdere maanden de uitkering aan te vragen.

Meer info en link voor online aanvraag:

https://www.liantis.be/nl/tijdelijke-ouderschapsuitkering-voor-zelfstandigen

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona/ouderschapsverlof

https://www.acerta.be/nl/zelfstandigen/tijdelijke-ouderschapsuitkering-zelfstandigen

 

 

 2/ Subsidie Vlaams beschermingsmechanisme (VLAIO)


De Vlaamse regering komt met een nieuwe steunmaatregel om bedrijven te helpen die zwaar omzetverlies lijden door de coronacrisis en hen zo te beschermen tegen een faillissement. In tegenstelling tot de steunmaatregelen tijdens de eerste golf, gaat het deze keer niet om een forfaitair bedrag, maar wordt de steunbijdrage gekoppeld aan de omzet van een bedrijf.

Voor wie?

 • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode)
 • De ondernemingen moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid .
 • Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, komen niet in aanmerking.
 • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
 • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.


Bedrag

De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum € 15.000 per onderneming.

Indien de onderneming vanaf 24 augustus 2020 tot 30 september 2020 minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019 wordt de steun gehalveerd.

De subsidie wordt ook gehalveerd voor de zelfstandigen in bijberoep (eenmanszaken) die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

Hoe aanvragen?

De aanvraag kan pas gebeuren na 30 september 2020 (ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn, kunnen al een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen – verdere communicatie van Vlaio volgt nog).

Deadline aanvraag

Uiterlijk indienen op 15 november 2020

Meer info en link voor aanvraag:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wat-is-het-vlaams-beschermingsmechanisme

 

 

3/ Relance-uitkering (of relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen


Omdat de heropstart van de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid van juni tot en met oktober 2020 een extra steunmaatregel om zelfstandigen die werden verplicht hun zelfstandige activiteit te onderbreken te ondersteunen bij hun heropstart: de relance-uitkering (ofwel relance-overbruggingsrecht ).

Relance-uitkering versus het overbruggingsrecht

De maatregel komt naast het overbruggingsrecht te staan maar is niet combineerbaar. Je hoeft je zaak niet te sluiten om recht te hebben op de steun (in tegenstelling tot het overbruggingsrecht).

Voor wie?

Ben je in België sociale bijdragen verschuldigd en behoor je tot een van de volgende categorieën, dan kan je de relance-uitkering aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).


Voorwaarden

Je hebt recht op een relance-uitkering als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je zaak was minstens één volledige kalendermaand verplicht gesloten en dat tot 3 mei 2020 of langer.
 • In het tweede kwartaal van 2020 ondervind je een omzetverlies of vermindering van het aantal bestellingen van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. De omzetdaling is te wijten aan de coronacrisis en zal achteraf worden gecontroleerd. In dat geval kan je recht hebben op de relance-uitkering voor de maanden juni, juli, augustus en september.
  Voor een uitkering voor de maand oktober kan je in Q3 van 2020 een omzetdaling van minstens 10% aantonen in vergelijking met Q3 van 2019.
 • Ben je pas later gestart of blijkt het tweede kwartaal van 2019 geen relevant kwartaal om mee te vergelijken (omdat je toen ziek was of bijvoorbeeld nog zelfstandige in bijberoep was)? Dan maak je de vergelijking met het eerst volgende relevante kwartaal.
 • Je geniet voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht.


Hoeveel bedraagt de uitkering?

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast.

Wat als je al een andere uitkering geniet?

De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds.

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient te gebeuren bij uw sociale kas voor zelfstandige (Xerius, Liantis, Partena, Acerta, …).

Deadline aanvraag

 • Voor de maand juni: ten laatste op 31 december 2020.
 • Voor de maanden juli, augustus en september: ten laatste op 31 maart 2021.
 • Voor de maand oktober: ten laatste op 30 juni 2021.


Meer info en link voor online aanvraag

https://www.liantis.be/nl/nieuws/relance-uitkering-voor-zelfstandigen

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona#relance

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus#2.1

 

 

4/ Coronacrisis overbruggingsrecht voor zelfstandigen


Dit betreft het reeds bestaande coronacrisis overbruggingsrecht sinds maart 2020 voor verplichte sluiting of vrijwillige sluiting van minstens 7 opeenvolgende dagen. Zie ook onze eerdere mailings hierover.


Hoeveel bedraagt de uitkering?

Je krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro als je een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds).

Wie kan het aanvragen?

Je betaalt je sociale bijdragen als zelfstandige in België en bent aangesloten...

Naast het bovenstaande is ook één van de volgende voorwaarden op jou van toepassing:

 • je bent door de overheid verplicht je zaak minstens 1 dag te sluiten.
 • je werkt in een andere sector, en je beslist je onderneming minstens 7 opeenvolgende dagen volledig te sluiten. Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt, of omdat je zaak (grotendeels) afhangt van een sector die nog verplicht gesloten is.


Strengere toepassing voor uitkeringen met betrekking tot juli en augustus 2020

De verstrengde voorwaarden zijn voor de  ondernemingen die niet verplicht zijn te sluiten en die vrijwillig 7 opeenvolgende dagen hun activiteit onderbreken.

Strengere bewijsvoering:
Bij de aanvraag moet je aan de hand van objectieve elementen kunnen aantonen:

 • wat de band is tussen de sluiting en de coronacrisis
 • dat je onderneming verlieslatend is, onvoldoende bestaansmiddelen genereert of afhankelijk is van traag heropstartende sectoren

In bepaalde gevallen vraag je dus beter het relance-overbruggingsrecht aan.

Vanaf september 2020 enkel nog mogelijk voor sectoren met verplichte sluiting

Het corona overbruggingsrecht met betrekking tot de maand september 2020 of later, is enkel nog mogelijk voor ondernemingen die actief zijn in een sector die verplicht is te sluiten of die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van sectoren die verplicht zijn te sluiten.

Deadline aanvraag

 • voor de maand maart 2020: tot 30 september 2020
 • voor de maanden april, mei en juni 2020: tot 31 december 2020
 • voor de maanden juli, augustus en september 2020: tot 31 maart 2021
 • voor de maanden oktober, november en december 2020: tot 30 juni 2021


Meer info en link voor online aanvraag

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona#anchor-overbruggingsrecht

https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus#2

 

 

5/ Covid-19 toeslag bij het groeipakket


We vermelden ook even kort deze steunmaatregel omdat we hierover in de praktijk veel vragen kregen. Maar u zal zien dat dit slechts een heel beperkte toeslag is.

Wat is de Covid-19 toeslag?

De Covid-19 toeslag is een specifieke tegemoetkoming om kwetsbare gezinnen tijdelijk extra te ondersteunen. Elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent, en een gezinsinkomen heeft onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro (bruto belastbaar) per maand, komt in aanmerking voor deze toeslag.

Ook als zelfstandige kan je in aanmerking komen.

Hoeveel bedraagt de Covid-19 toeslag?

In totaal bedraagt de Covid-19 toeslag € 120 per kind. Je ontvangt de toeslag in 3 keer. Dit gebeurt op de bankrekening waarop je ook het Groeipakket voor jouw gezin ontvangt. Je krijgt dus telkens € 40 per kind verspreid over maximum 3 maanden.

Voorwaarden?

Je hebt recht op een Covid-19 toeslag bovenop het Groeipakket wanneer je:

 • gezinsinkomen met minstens 10% daalde in maart, april, mei of juni ten opzichte van januari of februari 2020
 • maandelijks gezinsinkomen niet meer dan € 2 213,30 (bruto belastbaar) bedraagt
 • geslaagd bent voor de KI-test (enkel als je eigendom hebt waar je zelf niet woont)

Op het moment van de aanvraag kijkt de uitbetaler van het groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds) de gezinssituatie na. Woont u op dat moment samen met een partner? Dan houden ze rekening met het inkomen van beiden.

Hoe aanvragen?

De aanvraag van de toeslag kan online gebeuren op de website van het kinderbijslagfonds (Parentia, FONS, KidsLife Vlaanderen, Infino of MyFamily) die het groeipakket uitbetaalt.

Deadline aanvraag

Je mag de Covid-19 toeslag aanvragen tot en met 31 oktober 2020.

 

 • 29 sep, 2020
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.