Toepassing 6% BTW tarief bij AFBRAAK EN WEDEROPBOUW - NIEUWE MAATREGEL (PROGRAMMA WET BS 30.12.2020) voorafgaandelijke melding vereist voor lopende projecten tegen 31 maart 2021

Wat?

Onder bepaalde voorwaarden kan het verlaagd btw tarief van 6% worden toegepast bij afbraak en heropbouw van woningen in het jaar 2021 en 2022.
Dit kan zowel worden toegepast door de bouwheer zelf voor de bouw van zijn eigen woning, als door een bouwpromotor voor de verkoop van dergelijke woningen.

Wanneer u een project van afbraak en heropbouw heeft, bespreek deze topic dan zeker voorafgaand met uw architect.


Voorafgaandelijke melding

Om van het verlaagd tarief te kunnen genieten moet de bouwheer of de verkoper/bouwpromotor vooraf een verklaring indienen. Deze verklaring moet worden ingediend vooraleer de btw opeisbaar wordt (dus vooraleer er een factuur wordt gemaakt).

De verklaring moet gebeuren via een speciaal formulier. Er zijn vier soorten formulieren afhankelijk van de situatie die voor u van toepassing is (nr 111-1, 111-2, 111-3 of 111-4) .
Dit formulier kan u terugvinden via Myminfin.

Via volgende link kan u meer uitleg terugvinden over deze formulieren:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#


Ontvangstbewijs

U krijgt een ontvangstbewijs nadat u de aangifte verstuurd hebt. Dat is het bewijs dat de aangifte is ingediend en het bevat een referentienummer die op de factuur moet worden vermeld van de aannemers.

Dat ontvangstbewijs zal via de post verstuurd worden. Gelieve rekening te houden met een periode van minimaal 14 dagen, nadat u uw aangifte heeft ingediend.

De aannemers zullen ook een kopie vragen van de verklaring om zeker te zijn dat ze het verlaagd btw tarief van 6% mogen toepassen.


BELANGRIJK voor lopende projecten

Er werd voorzien in een overgangsregeling voor projecten waarvan de BTW reeds opeisbaar is geworden van vóór 1 januari 2021. Om het verlaagd tarief te kunnen toepassen op facturen vanaf 1 januari 2021 moet er ook een verklaring via het specifieke formulier gebeuren.

Deadline: de verklaring van de lopende projecten moet tegen uiterlijk 31 maart 2021 worden ingediend.

  • 12 mrt, 2021
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.