BTW en verhuur gemeubelde logies

De verhuur van onroerende goederen is in principe vrijgesteld van BTW.
Hierop bestaat een aantal uitzonderingen, waaronder het aanbieden van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen waar gewoonlijk aan betalende gasten onderdak wordt verleend. Dergelijke hoteldiensten zijn onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6 %.

Huidige regeling

Voor wat betreft het aanbieden van gemeubelde logies in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend (bijvoorbeeld vakantiewoningen), zijn volgende regels van toepassing.

De verhuur is onder de huidige regeling met toepassing van BTW op voorwaarde dat het gaat om:

- Een gemeubelde logies;

- met onthaal ter plaatse gedurende minstens een groot gedeelte van de dag;

- en minstens één van de volgende bijkomende diensten (inbegrepen in globale prijs):

 • Schoonmaak
 • Aanwezigheid en verversen van huishoudlinnen
 • Verschaffen van ontbijt

Nieuwe regeling vanaf 1 juli 2022 

Invoering van een kwantitatief en een kwalitatief criterium om aan BTW onderworpen te zijn.

Kwantitatief criterium:

 • Verhuur > 3 maand = zonder BTW
 • Verhuur < 3 maand = Met BTW

Kwalitatief criterium (niet van toepassing voor hotels en motels):

Naast het verschaffen van gemeubelde logies voor een periode van minder dan 3 maanden, moet er minstens één van de volgende hiermee samenhangende diensten worden verstrekt:

- Ofwel instaan voor het fysiek onthaal van de gasten;

- Ofwel de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en, wanneer het gemeubeld logies wordt verstrekt voor een periode van meer dan een week, de vervanging ervan tenminste eenmaal per week;

- Ofwel het dagelijks verschaffen van het ontbijt, door de exploitant van het logies of door een derde voor zijn rekening.

Opmerkingen:

 • Het regelmatig schoonmaken van het gemeubeld logies is niet meer relevant.
 • Het is ook niet meer van belang of de bijkomende diensten al dan niet deel uitmaken van de globale prijs.

Kleine ondernemingsregeling: niet mogelijk

Btw plichtige onderneming kunnen onder bepaalde voorwaarden toepassing maken van de kleine ondernemingsregeling wanneer hun omzet onder de drempel van 25.000 euro per jaar ligt. Zij hoeven dan geen BTW te rekenen en ook geen btw aangiften in te dienen.

Bepaalde handelingen zijn evenwel uitgesloten van deze regeling (vb. werk in onroerende staat). Met ingang vanaf 1 januari 2022 komt er een extra uitsluiting bij, namelijk het verschaffen van gemeubelde logies die in principe onder BTW vallen. 

Er kan dus geen toepassing worden gemaakt van deze vrijstellingsregeling waardoor BTW moet worden gerekend wanneer is voldaan aan de voormelde voorwaarden van gemeubelde logies met bijkomende diensten.

Deeleconomie

De nieuwe wetgeving voorziet in één enkele uitzondering, met name voor natuurlijke personen die gebruik maken van de bijzondere BTW-regeling inzake de 'deeleconomie'.

Wie als natuurlijke persoon gemeubeld logies verhuurt, en onder toepassing valt van de regeling inzake de 'deeleconomie', blijft dus vrijgesteld van BTW.

Praktisch probleem : één van de toepassingsvoorwaarden van de regeling inzake de deeleconomie houdt in, dat de diensten aangeboden moeten worden via een 'erkend' elektronisch platform. Het probleem is dat, wat gemeubeld logies betreft, er op dit ogenblik geen enkel elektronisch platform erkend is (vb: AirBnb; Booking, …).

Tijdelijke tolerantie: tot en met 30 juni 2022 hoeft het elektronisch platform niet 'erkend' te zijn.

Concrete toepassingen

 • Studentenkamers: vrij van btw
 • Hotel en motel: met btw, tenzij langer dan 3 maand verhuur
 • B&B: met btw
 • Vakantiewoning/appartement: te bekijken ikv concrete situatie
 • Jeugdherbergen en vakantiehuizen voor jeugd: vrij van btw (specifieke vrijstelling)
 • Gemeubelde logies door scholen: vrij van btw (specifieke vrijstelling)

Besluit

Er zullen dus meer gebeulde logies onder de toepassing van de BTW vallen.

Dit hoeft niet echt een nadeel te zijn. Het btw tarief voor gemeubelde logies is slechts 6% en op de inkomende facturen met betrekking tot het betreffende onroerend goed kan de BTW worden afgetrokken (die meestal 21% bedraagt).

Ook recuperatie van historische btw is in bepaald gevallen mogelijk.

Inwerkingtreding

Nieuwe regels inzake gemeubelde logies vanaf 1 juli 2022.

Afschaffing toepassing kleine ondernemingsregeling in dit kader vanaf 1 januari 2022.

 

 • 28 jan, 2022
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.