Afschaffing BTW attest 6% verbouwingen

Situering

Herstellings- en renovatiewerken aan privéwoningen ouder dan 10 jaar (of 15 jaar) zijn onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief van 6%.

De klant moet een attest afleveren aan de aannemer waarin hij verklaart te voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van het 6% BTW-tarief. Op die manier is de aannemer ontlast van eventuele aansprakelijkheid inzake toepassing van het foutieve BTW tarief.

 

Nieuw

Vanaf 1 januari 2022 wordt het attest vervangen door een verplichte vermelding op de factuur.

Die verklaring moet als volgt luiden :

"Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten".

Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen.

 

Overgangsregeling

Nog tot 30 juni 2022 kan de aannemer werken met het ‘oude’ attest.

 

Inwerkingtreding

Van toepassing vanaf 1 januari 2022 en verplicht vanaf 1 juli 2022.

  • 11 feb, 2022
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.