Dwingende bepalingen nieuw vennootschapsrecht van toepassing vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht van toepassing op alle bestaande vennootschappen. Eén van deze bepalingen is de nieuwe benaming van de vennootschapsvorm.

Nieuwe benaming vennootschapsvorm

De nieuwe benamingen en afkortingen van de vennootschapsvormen worden voor bestaande vennootschappen verplicht van toepassing vanaf 1 januari 2020:

  • Een ‘gewone commanditaire vennootschap’, afgekort ‘Comm.V’ wordt een ‘commanditaire vennootschap’, afgekort ‘CommV’;
  • Een ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, afgekort ‘BVBA’ wordt een ‘besloten vennootschap’, afgekort ‘BV’;
  • Een ‘coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, afgekort ‘CVBA’ blijft tot aan haar statutenwijziging ‘CVBA’, tenzij het een “echte” coöperatieve vennootschap is overeenkomstig het nieuwe vennootschapsrecht. De nieuwe benaming voor een “echte” ‘CVBA’ wordt een ‘coöperatieve vennootschap’, afgekort ‘CV’;
  • De nieuwe afkorting van een ‘vennootschap onder firma’ wordt ‘VOF’ in plaats van ‘V.O.F.’
  • Een ‘naamloze vennootschap, afgekort ‘NV’ blijft behouden.


Alle stukken uitgaande van een vennootschap moeten verplicht deze correcte rechtsvorm vermelden.

Belangrijk voor uw bedrijf:
Vanaf 1 januari 2020 zal u dus de nieuwe benaming moeten opnemen op onder andere uw briefpapier, mails, facturen, website, visitekaartjes, …

Bestuurder of zaakvoerder

Verder spreken we vanaf 1 januari 2020 in een ‘BV’ niet meer van een ‘zaakvoerder’ maar steeds van ‘bestuurder’. Teken uw documenten dan ook vanaf 1 januari 2020 als ‘bestuurder’ als u uw vennootschap naar derden toe wenst te verbinden (idem voor NV en CV).

Bij een Comm.V en een VOF blijft de term ‘zaakvoerder’ behouden.

Statutenwijziging bij notaris

De voormelde wijzigingen zijn van toepassing op uw vennootschap ook al hebt u de statuten nog niet aangepast aan de nieuwe wetgeving. Hiervoor hebt u nog de tijd tot uiterlijk 31 december 2023.

Bij een statutenwijziging vanaf 1 januari 2020 en uiterlijk op 31 december 2023 (bijvoorbeeld voor een doelswijziging, omvorming, naamswijziging, kapitaalvermindering of verhoging, …), zal de notaris de statuten verplicht moeten aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht.

Vennootschappen die zijn opgericht na 1 mei 2019 zijn al in overeenstemming met de nieuwe wetgeving en hiervoor hoeft niets meer te gebeuren.

Bepaalde vennootschappen die al een statutenwijziging hebben ondergaan sinds 1 mei 2019, zijn in de meeste gevallen ook al aangepast aan de nieuwe wetgeving.

  • 17 dec, 2019
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.