overbruggingsrecht coronavirus

In het kader van de coronacrisis heeft de overheid tal van steunmaatregelen ingevoerd en/of versoepeld. We ondervinden in onze praktijk dat “het overbruggingsrecht” één van de meest voorkomende steunmaatregel is waar we de meeste vragen over krijgen.

Daarom hebben wij voor u de meest relevante informatie hierover gebundeld (update dd 25/03/2020). Deze kan u hieronder terugvinden.

Wat?

Het overbruggingsrecht is een uitkering voor de ondernemer die zijn zelfstandige activiteit moet onderbreken omwille van bijzondere omstandigheden. Door de coronacrisis heeft de overheid deze steunmaatregel wat versoepeld.

Wanneer heb je recht?

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je als zelfstandige:

 • Ofwel in de horeca actief bent
  (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel open blijft).

 • Ofwel in een andere sector die is opgenomen in het ministerieel besluit van 18 maart 2020 met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting
  (ook wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet).

 • Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg).
  In dat geval mag je tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen. 

 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

 • Je bent actief in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: voor de maanden maart en april heb je telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).

 • Je onderbreekt uit eigen beweging (omwille van de coronacrisis) minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor:
  • ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten voor minstens 7 dagen)
  • ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten voor minstens 7 dagen)
  • ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april telkens voor minstens 7 dagen).

 

Wie komt in aanmerking?

 • WEL:
  ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut
  (zowel eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers)

  Ook gepensioneerde met overlevingspensioen (vóór pensioenleeftijd) die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt.

   
 • NIET:
  • zelfstandigen in bijberoep (zie ook onderstaande uitzondering)
  • gepensioneerden
  • student-zelfstandigen (zie ook onderstaande uitzondering)
  • zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep (artikel 37) (zie ook onderstaande uitzondering)

 

Uitzondering bijberoep: Ook zelfstandigen in bijberoep die in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking. Er is geen recht op het overbruggingsrecht als u de wettelijke voorlopige sociale bijdrage vrijwillig optrekt tot de minimumbijdrage hoofdberoep.

Uitzondering Student-zelfstandige + Art. 37: een student-zelfstandige + zelfstandigen met voordeelregel Art. 37 die minstens de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen komen ook in aanmerking

Hoe aanvragen?

De aanvraag kan u doen bij uw sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
Onderstaand kan u een overzicht terugvinden met een link per sociaal fonds met daarin verdere informatie alsook het aanvraagformulier.

Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Liantis:
https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona?utm_campaign=Liantis%20nieuws%20voor%20boekhouders%20en%20accountants&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84981635&_hsenc=p2ANqtz-99Hw3mi4ec_UhIpy886AUXE59GVeKoTWUlzwbRJzHIz2by4b52UX3xexXSdn_NzxwTIh00kZoELX838-2tRQHGC5PFACZdsZUDhDzIyY-deEaikyc&_hsmi=84981635

Acerta:
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus

Partena: https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/coronavirus-nieuwe-maatregelen-voor-het-overbruggingsrecht

Securex:
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwDocumentsByCategory_nl/0CFFFD9B155CF2F7C1257C2F00793ADF?OpenDocument#.XnTkrepKjx7

Incozina:
https://www.incozina.be/sociale-rechten-zelfstandige/formulieren-voor-aanvraag-steunmaatregelen-corona/

 

Timing aanvraag?

Aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking door het coronavirus:

 • Voor de maand maart dient de aanvraag ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren.
 • Voor de maand april tegen 31/12/2020.

 

Enkele weetjes en bijzonderheden

 • Bezoldiging en VAA van een zelfstandig bedrijfsleider moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
 • Tijdens de onderbreking mogen bepaalde kleine taken uitgevoerd worden, zoals beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.
 • Het overbruggingsrecht mag bovendien gecumuleerd worden met een RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid, voor zelfstandigen die ook hun tewerkstelling als werknemer zien wegvallen door de coronacrisis.
 • De uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat; geen attest van ziekenfonds nodig)
  • Evenwel moet de notie 'gezinslast' nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.
  • Tip: Ben je niet zeker? Check dit bij je ziekenfonds
 • De uitkering van het overbruggingsrecht is een belastbaar vervangingsinkomen. Er wordt wel géén bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • De uitkering is NIET onderworpen aan sociale bijdragen.
 • Combinatie mogelijk met de Vlaamse Hinderpremie.
 • Combinatie mogelijk met de Vrijstelling tijdelijke financiële moeilijkheden
 • Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door uw sociaal verzekeringsfonds
 • Starters vanaf 1 april 2020 of later komen NIET in aanmerking voor overbruggingsrecht. Dit geldt ook voor retro-actieve aansluitingen.
 • Uitkering mag op privérekening of professioneel bankrekeningnummer gestort worden maar sociaal verzekeringsfonds moet wel controleren op fraude wanneer een ander bankrekeningnummer opgegeven wordt van waaruit hij/zij normaal de sociale bijdragen betaalt. Indien niet verschillend kan er sneller uitbetaald worden.
 • Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen hebben OOK recht wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen
 • Verder uitbaten van een webshop of E-commerce heeft geen invloed op het overbruggingsrecht
 • 29 mrt, 2020
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.