Overbruggingsrecht nu ook voor zelfstandige bijberoep en gepensioneerde zelfstandige

Minister Ducarme heeft op 9 april beslist om ook een overbruggingsrecht toe te kennen aan zelfstandigen in bijberoep en pensioneerde zelfstandigen. De maatregel moet nog officieel goedgekeurd worden door de Ministerraad maar zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen kunnen nu reeds een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds.

Het betreft de helft van het normale overbruggingsrecht van een zelfstandige in hoofdberoep, zijnde 645,85 euro (of 807,05 euro met gezinslast).

De zelfstandige in bijberoep of met pensioen moet, naast de andere voorwaarden, wel een bepaald minimum inkomen hebben uit de zelfstandige activiteit om in aanmerking te komen (zie verder). Er wordt hiervoor gekeken naar het netto belastbaar jaarinkomen van het inkomstenjaar 2017. Dit referte-inkomen staat ook vermeld op uw betalingsopdracht van de sociale bijdragen van het 1e kwartaal 2020.

Verschillende sociale verzekeringsfondsen lieten ons al weten dat zij hun klanten via mail of brief zelf gaan laten weten wanneer zij hiervoor in aanmerking komen.

Zelfstandigen met startdatum 01/01/2018 of later, komen niet in aanmerking voor deze uitkering.

 

A/ Welke sectoren?

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je als zelfstandige:

 1. Ofwel in de horeca actief bent
  (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel open blijft).
 2. Ofwel in een andere sector die is opgenomen in het ministerieel besluit van 18 maart 2020 met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting
  (ook wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet).
  Zie ook een lijst van verplichte sluiting op de website van UNIZO: https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven
 3. Ofwel in de bouwsector actief bent.
  Het betreft bedrijven zoals loodgieters, schilders, dakdekkers, stukadoors, ...die vallen onder het paritair comité PC 124.
 4. Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg).
  In dat geval mag je tijdens die zeven dagen ‘in principe’ geen enkele activiteit meer uitoefenen. Beperkte taken (mails, telefoon) voor het instandhouden van uw activiteit zijn evenwel toegestaan. 

B/ HOEVEEL bedraagt de ‘halve’ uitkering?

 • Je bent actief in de horeca, in de bouwsector of in een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: voor de maanden maart en april heb je telkens recht op een halve uitkering van 645,85 euro (of 807,05 euro met gezinslast).

 • Je onderbreekt uit eigen beweging (omwille van de coronacrisis) minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt recht op een halve uitkering van 645,85 euro (of 807,05 euro met gezinslast) voor:
  • ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten voor minstens 7 dagen)
  • ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten voor minstens 7 dagen)
  • ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april telkens voor minstens 7 dagen).

 

 C/ WIE komt in aanmerking ( + INKOMENSVOORWAARDE zelfstandige activiteit)? 

 • Halve uitkering voor:

  • De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen van 2020 berekend worden op een referte-inkomen van het jaar 2017 dat zich situeert tussen 996,89 euro en 13.993,77 euro.

  • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen van 2020 berekend worden op een referte-inkomen van het jaar 2017 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

  • Student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen van 2020 berekend worden op een referte-inkomen van het jaar 2017 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro.

  • De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 wiens wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen van 2020 berekend worden op een referte-inkomen van het jaar 2017 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro 

 • Geen uitkering voor:

  • Zelfstandigen in bijberoep met een referte-inkomen < 6.996,89 euro,
  • Gepensioneerde zelfstandige met een referte-inkomen < 6.996,89 euro,
  • student-zelfstandigen met een referte-inkomen < 6.996,89 euro
  • zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep (art 37) met een referte-inkomen < 6.996,89 euro

 
D/ Timing aanvraag? 

 • Voor de maand maart dient de aanvraag ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren.
 • Voor de maand april tegen 31/12/2020.

 

E/ Enkele opmerkingen en bijzonderheden


Cumulplafond

De cumul van het halve overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is bovendien slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de halve uitkering en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van maximum 1.614,10 euro niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Voorbeeld: u geniet een pensioen van 1.100 euro, dan heb je bijkomend nog recht op maximaal een uitkering overbruggingsrecht van 514,10 euro.

 

F/ Hoe aanvragen?

De aanvraag kan u doen bij uw sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
Onderstaand kan u een overzicht terugvinden met een link per sociaal fonds met daarin het aanvraagformulier. Bepaalde aanvraagformulieren zullen wel nog aangepast moeten worden in het kader van deze nieuwe regeling.

Tip: Voor hulp bij het invullen van het formulier, kan u steeds contact opnemen met ons

Indien u wenst dat wij voor u het nodige doen, laat ons dit dan weten.

Uw sociale kas zal u normaal hiervan zelf op de hoogte brengen als u al dan niet voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Liantis:
https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona?utm_campaign=Liantis%20nieuws%20voor%20boekhouders%20en%20accountants&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84981635&_hsenc=p2ANqtz-99Hw3mi4ec_UhIpy886AUXE59GVeKoTWUlzwbRJzHIz2by4b52UX3xexXSdn_NzxwTIh00kZoELX838-2tRQHGC5PFACZdsZUDhDzIyY-deEaikyc&_hsmi=84981635

Acerta:
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus

Partena: https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/coronavirus-nieuwe-maatregelen-voor-het-overbruggingsrecht

Securex:
https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwDocumentsByCategory_nl/0CFFFD9B155CF2F7C1257C2F00793ADF?OpenDocument#.XnTkrepKjx7

Incozina:
https://www.incozina.be/sociale-rechten-zelfstandige/formulieren-voor-aanvraag-steunmaatregelen-corona/

 • 09 apr, 2020
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.