Herinnering registratie in het UBO register

Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owner”) dat begin dit jaar in werking trad, vormt een nieuwe stap in de strijd tegen het witwassen van geld. De regeling verplicht heel wat entiteiten, om hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s) in het register op te nemen. Op die manier moet er meer transparantie komen over wie er nu werkelijk als natuurlijke persoon achter een vennootschap of vzw schuil gaat.

Uw verplichtingen als bestuurder/zaakvoerder

De bestuurders/zaakvoerders van deze entiteiten zijn verantwoordelijk om de gegevens van de uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register.
De gegevens moeten uiterlijk vóór 30 september 2019 online worden geregistreerd.

Uiteindelijke begunstigden

Voor de vennootschappen – bijvoorbeeld een NV, BVBA, CVBA, VOF, CommV of maatschap – zoals beschreven in de 'FAQ' op de officiële website van de FOD Financiën zijn de uiteindelijke begunstigden:

- De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden (indicatie van een toereikend percentage: 25%);

- Een of meerdere natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen;

- Indien niemand van de hierboven bedoelde personen wordt geïdentificeerd, is de uiteindelijke begunstigde de persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel.


Wat moet u doen?

  • OPTIE 1: Wij kunnen ons indien gewenst over deze nieuwe verplichting ontfermen.
    Om dit te bekomen, kan u ons een speciaal mandaat/volmacht toekennen via de procedure beschreven in onze handleiding (zie downloads). Voor technische ondersteuning hierbij kan u steeds contact opnemen met Lies Vincent (lies.vincent@teamaccount.be).
  • OPTIE 2: Wil u deze stappen liever zelf ondernemen, dan vindt u alle informatie op https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register


Nuttige info
Hieronder kan u nog enkele nuttige links met verdere informatie omtrent de UBO terugvinden:

  • 19 sep, 2019
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.