Vernietiging taks op effectenrekening

Situering

De taks op de effectenrekening werd ingevoerd via de wet van 7 februari 2018. Deze taks (zijnde 0,15%) is verschuldigd door natuurlijke personen die titularis zijn van één of meer effectenrekeningen in België of in het buitenland met een gemiddelde waarde van de financiële instrumenten op die rekeningen van minstens 500.000 euro.

Vernietiging taks

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest nr 138/2019 dd 17 oktober 2019 geoordeeld dat de wet van 7 februari 2018 die een taks op de effectenrekeningen invoert, vanuit verschillende oogpunten ongrondwettig is.

De wetgever mag naar een meer rechtvaardig fiscaal beleid streven door middel van een belasting die uitsluitend verschuldigd is door “grotere vermogens”. Bij de invoering van zo’n belasting dient de wetgever echter het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en nietdiscriminatie te eerbiedigen. Volgens het Hof schendt de wet van 7 februari 2018 op meerdere punten dat grondwettelijk beginsel.

Zo worden sommige financiële instrumenten die op een effectenrekening zijn ingeschreven aan de taks onderworpen en andere financiële instrumenten niet.

Het wordt eveneens ongrondwettig geacht dat een persoon die in werkelijkheid beschikt over financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer, aan de taks kan ontsnappen wanneer de effectenrekening op naam van meerdere titularissen staat. 

De wet van 7 februari 2018 wordt voor de toekomst vernietigd. De gevolgen van de wet blijven gehandhaafd voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019. De voor die periodes verschuldigde taks dient dus niet door de Staat te worden terugbetaald.

Inwerkingtreding

Vernietiging vanaf de referentieperiode die aanvang neemt na 30 september 2019.

  • 06 nov, 2019
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.