Starters en BTW tegoed

Situering

Een BTW-plichtige onderneming die een BTW tegoed heeft, kan dit terugvragen via zijn BTW aangifte door het vakje van teruggaaf aan te duiden.

Voor zowel maand- als kwartaalaangevers kan dit in principe maar aangevraagd worden op het einde van elk kalenderkwartaal (betreft de BTW aangiften met indieningsdatum tegen 20/04, 20/07, 20/10, 20/01).

De BTW administratie beschikt dan nog eens over 3 maanden (volgend op het tijdvak waarop de BTW aangifte betrekking heeft) om tot terugbetaling over te gaan.

De BTW plichtige dient alzo vlug meer dan 5 maanden te wachten op zijn teruggaaf.

Vergunning maandelijkse teruggaaf

Bepaalde BTW-plichtigen hebben vandaag al de mogelijkheid om deze voorfinanciering te beperken, en een 'maandelijkse' terugbetaling te vragen.

 Dat is het geval voor de belastingplichtigen die 'maandaangiften' indienen en waarvan de omzet van het afgelopen kalenderjaar voor minstens 30 % verband houdt met welbepaalde handelingen zoals activiteit in bouwsector, ic handelingen, … en mits het BTW-tegoed tijdens datzelfde kalenderjaar een bepaalde drempel bereikt.

Er dient hiervoor voorafgaand een vergunning aangevraagd te worden bij het betreffende BTW controlekantoor.

Nieuw

Startende ondernemingen met een BTW tegoed krijgen vanaf begin volgend jaar de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het stelsel van maandelijkse teruggaaf en dit gedurende de eerste 24 maanden die volgen op de datum van aanvang van de economische BTW activiteit (cfr formulier 604A).

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

  • Maandelijkse periodieke BTW-aangiften indienen (op elektronische wijze)
  • En het BTW-tegoed moet minstens 245 euro bedragen

De BTW-plichtige dient hiervoor geen voorafgaande vergunning aan te vragen.
Het BTW-tegoed moet worden teruggevraagd via aanduiding in de betreffende BTW aangifte.

De soort activiteit van de BTW-plichtige maakt niet uit.

Startende BTW-plichtigen die hun periodieke BTW aangiften per kwartaal indienen, blijven dus uitgesloten van het nieuwe stelsel van maandelijkse teruggaaf. De BTW Administratie zal wel proberen voor deze starters om de teruggaaf uit te betalen uiterlijk de 2e maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte (in plaats van 3 maanden). 

Inwerkingtreding

Het KB treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

  • 18 nov, 2019
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.