Recurrente taken

 • Voeren van de boekhouding volgens de wettelijke verplichtingen
 • Verzorgen van de courante, terugkerende fiscale verplichtingen zoals BTW aangifte en listing, aangifte personenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, voorafbetalingen, fiches, …
 • Weddeadministratie bedrijfsleiders
 • Optimalisatie sociale bijdragen als zelfstandige
 • Nazicht en controle van de boekhouding
 • Opstellen van boekhoudkundige staten
 • Afsluiten van de boekhouding
 • Boekhoudkundig advies en bijstand
 • Advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij de onderneming
 • Opstellen van de jaarrekening en verplichte documenten
 • Verificatie van een door het bestuursorgaan neergelegde ontwerpjaarrekening
 • Verbetering van een jaarrekening
 • Opstellen van verslagen van de algemene vergadering en van de bestuursorganen
 • Bijstand bij vennootschapsrechtelijke verplichtingen
 • Zorgen voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van ontslagen en benoemingen, zetelverplaatsing, enz.
 • Suggereren van maatregelen en ingrepen ter fiscale optimalisatie
 • Rapporteren volgens uw behoefte en vraag
 • Opstellen van tussentijdse staat van activa en passiva
 • Bespreking en analyse van de (tussentijdse) resultaten
 • Financiële analyse van de onderneming

Eenmalige opdrachten

 • Het verlenen van advies en het opstellen van het financieel plan bij de oprichting van een vennootschap
 • Afleveren van verslagen of attesten als deskundige
 • Opstellen businessplan
 • Vertegenwoordigen van een vennoot in zijn individueel controlerecht
 • Opmaak van verslaggeving inzake omzetting, fusie, splitsingen of vereffening van vennootschappen
 • Begeleiden van een overdracht van de onderneming
 • Bepalen van de waarde van de onderneming of van een tak of afdeling ervan
 • Verlenen van assistentie bij het gebruik van diverse boekhoudpakketten
Deze website gebruikt cookies. Door verder te surfen op deze website, stemt u in met het gebruik van onze cookies. U kan onze pagina informatie over cookies raadplegen voor meer informatie.
Toon dit bericht niet meer.